Kliniek Heyendael verwerkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bijzondere persoonsgegevens. Daarom heeft Kliniek Heyendael een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld en deze ook bij de Autoriteit Persoonsgegevens aangemeld.

Indien u dit nodig acht, kunt u onze functionaris gegevensbescherming op het navolgende e-mailadres bereiken: fg@kliniekheyendael.nl

NVPC NVEPC

Copyright © 2019 Kliniek Heyendael. All rights reserved

Website by Hello it's me hello it's me